eye

Algemene voorwaarden

Deze zijn hier te downloaden.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van View-Counselling. Door de website te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer.

ZORGVULDIGHEID

View-Counselling heeft bij de samenstelling van de informatie op deze website grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden op de website voorkomen, kan de inhoud onvolledig zijn of kan de informatie (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.  View-Counselling aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid / onjuistheid van de aangeboden informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

SITES VAN DERDEN

Deze website heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. View-Counselling heeft geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Het auteursrecht op deze website berust bij View-Counselling of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan View-Counselling.

Het kopiëren, downloaden, vermenigvuldigen en/of bewerken van de informatie is op deze website dan ook alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door View-Counselling.