eye

Weerbaarheidstraining

Informatie voor ouders

Ik gun ieder kind een gezonde dosis weerbaarheid. Bij View-Counselling werk ik met de methode Laat zien wie je bent. Dit is een training voor kinderen van 4 tot 15 jaar. Je kind leert zijn/haar eigen weerbaarheid te vergroten. De bouwstenen van deze weerbaarheidstraining zijn gebaseerd op 3 pijlers:

 • zelfbeheersing;
 • zelfreflectie;
 • zelfvertrouwen.

 

Weerbaar zijn betekent: laten zien wie je bent! Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan en voor jezelf opkomen. Weerbaar zijn betekent ook keuzes durven maken.

In acht lessen bouwen we aan de weerbaarheid van je kind door te werken met houding, uitstraling en stemgebruik. Je kind leert hoe hij/zij:

 • voor zichzelf op kan komen;
 • meer zelfvertrouwen krijgt;
 • zichzelf beter kan leren kennen;
 • beter met ruzie om kan gaan;
 • minder snel boos wordt;
 • beter met anderen kan praten;
 • beter kan ontspannen;
 • sterker kan worden.

Drie concrete doelen

 

De training is gebaseerd op de methodes Rots&Water en Methode B. We werken aan drie doelen:

 

Kracht

Je kind leert zijn/haar kracht herkennen en positief in te zetten. Fysiek werken we aan stevig staan, voelen waar je kracht zit en daarmee om kunnen gaan. Mentaal leert je kind om oogcontact te durven maken, de lichaamstaal van een ander te kunnen lezen, doorzetten als het even lastig is en gaan voor je dromen. Op sociaal gebied ontdekt je kind waar zijn/haar eigen grens ligt, waar die van de ander ligt en hoe je ervoor zorgt dat je betekenis hebt voor vrienden en binnen een groep. Tenslotte werken we verbaal: je kind leert te zeggen wat hij/zij te zeggen heeft, zijn/haar stem te gebruiken zodat er geluisterd wordt en gevoelens van een ander te herkennen aan de hand van dienst stemgebruik.

Grenzen

Je kind leert zijn/haar grenzen kennen en ontwikkelt manieren om daar adequaat mee om te gaan. Stil staan bij je buikgevoel, voelen als iemand over jouw grens gaat, voelen wanneer je over de grens van een ander gaat: het zijn allemaal vaardigheden die je kind helpen om in een groep zijn eigen grenzen in de gaten te houden en die van een ander te respecteren.

Verantwoordelijkheid

Je kind leert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar gedrag en leert om op een goede manier in een groep te werken.

eye

Weerbaarheidstraining

Informatie voor scholen

De training Laat zien wie je bent is heel geschikt voor een klassikale vorm. Ook kan hij worden ingezet tijdens een themaweek of projectdag. View-Counselling heeft veel ervaring met het geven van deze training op scholen. De ervaring leert dat de leerlingen na deze training steviger in hun schoenen staan en beter voor zichzelf opkomen. Ook voor de groepsvorming biedt de training meerwaarde. Leerlingen werken beter samen, maken minder ruzie en zijn sterker als groep. Hier hebben ze niet alleen profijt van tijdens hun basisschooltijd, maar ook in de jaren daarna werkt dit door.

Probleemsituaties in een groep
Soms loopt het in een groep niet lekker. Er is een neerwaartse spiraal ontstaan waarbij buitensluiten, pesten of ongewenst taalgebruik aan de orde van de dag zijn. In dat geval kan de training uitkomst bieden en een omslag in gang zetten. Als leerlingen weerbaar worden, verandert de dynamiek binnen een groep. Negatief gedrag kan worden omgebogen naar positief handelen en samenwerken.
Oudercursus Weerbaar opvoeden
Als ouder ben je van harte welkom bij de cursus Weerbaar opvoeden. Deze cursus richt zich specifiek op verschillende opvoedthema’s. Hoe stel je grenzen? Hoe leer je je kind om zelf verantwoordelijkheid te nemen? Hoe ga je om met onderwerpen als straffen en belonen? Hoe zorg je ervoor dat het thuis gezellig blijft? Zomaar een paar voorbeelden die tijdens de cursus aan bod komen. Je krijgt praktische tips en handvaten om samen met je kind vanuit plezier aan zijn/haar weerbaarheid te werken.