eye

Voor ouders

Zit jouw kind niet lekker in zijn/haar vel? Is er sprake van een gebrek aan zelfvertrouwen of weerbaarheid? Zie je dat je kind (faal)angstig is of worstelt met zijn/haar gevoelens? Heeft je kind te maken (gehad) met een verlies door scheiding of overlijden? Zomaar een paar voorbeelden waarvoor je kind terecht kan bij View-Counselling.

Counselling bij kinderen verloopt op een andere manier dan bij volwassenen. Kinderen zijn nog heel dicht bij zichzelf en zullen van nature bewegings- of creatieve vormen zoeken om om te gaan met wat ze meemaken in hun leven. Als counsellor sluit ik graag en met veel plezier bij deze voor een kind natuurlijk aanvoelende werkvormen aan. We gaan bewegen, spelen, tekenen of schilderen, we werken met handpoppen, spelen een rollenspel of gaan lekker de natuur in.

View-Counselling beschikt over een prachtige praktijkruimte die hiervoor heel geschikt is. Daarnaast hebben we het bos ‘om de hoek’. De voorkeuren en interesses van jouw kind zijn hierbij leidend. Op deze manier is leren en ontwikkelen leuk en zal je kind snel stappen zetten in de richting van het gewenste doel. Het is goed om te weten dat ik het kind help zélf op zoek te gaan naar oplossingen voor zijn/haar probleem. Eigen oplossingen werken het beste!

Hoe werkt het?

De eerste keer komen jij en je kind samen. Zo kunnen we met elkaar verkennen wat jullie willen bereiken en wat ik als counsellor voor jullie kan betekenen. Is het doel duidelijk? Dan gaan we aan de slag. Je kind komt vijf tot acht keer hiernaartoe. Daarna plannen we een evaluatiegesprek en sluiten we de counselling af.
Creativiteit
De meeste kinderen vinden het heerlijk om te spelen, kleien, tekenen of schilderen. Het is ook een mooie manier om gevoelens tot uiting te brengen. Gevoelens, waarvan ze zich soms niet bewust zijn, die ingewikkeld zijn of waarvoor ze de woorden nog niet hebben. Via creatieve werkvormen kunnen deze gevoelens wél geuit worden en dat kan zorgen voor inzicht en een gevoel van opluchting. Ook het naspelen van een situatie via een handpop kan zorgen voor inzicht en voelt vaak veiliger voor een kind dan wanneer het ‘rechtstreeks’ aan de counsellor moet vertellen wat er speelt. Bij View-Counselling kunnen verschillende methodieken ingezet worden om jouw kind zijn verhaal te laten doen.

Bewegen

Door middel van sport en spel leert je kind met zichzelf en zijn/haar omgeving om te gaan. In de sport- en spelruimte van View-Counselling doen we allerlei spelletjes die gericht zijn op beweging en lichaamsbewustzijn en -ervaring. Kinderen bewegen van nature; het zorgt ervoor dat ze kunnen ontladen en ontspannen. Ademhalings- en visualisatieoefeningen en spierrelaxatie kunnen hier ook deel van uitmaken.
eye

Voor kinderen

Soms gebeuren er dingen die je niet fijn vindt. Je voelt je verdrietig, bang of boos, je wordt gepest op school of het loopt thuis niet lekker. Misschien voel je je anders dan de kinderen in jouw klas of voel je je vaak alleen. Misschien vind je het lastig om je te concentreren of word je snel boos. Misschien denk je dat anderen je niet aardig vinden of vind je het lastig om vrienden te maken. Je blijft maar piekeren en hebt het gevoel dat je er even helemaal alleen voor staat. Herken je dat?

Er zijn veel kinderen die zich zo voelen. Gelukkig is er bijna altijd iets aan te doen! Misschien kan ik jou helpen. Samen gaan we op een soort van ontdekkingsreis: we kijken wat er aan de hand is en gaan op ontdekkingstocht om oplossingen te vinden. We doen leuke dingen zoals spelen, knutselen, kletsen, schilderen of sporten. Het kan ook zijn dat we een toneelstukje doen. Of gewoon lekker niks. We gaan er in ieder geval voor zorgen dat jij je snel weer fijner voelt!